Servizo de restauración do retablo maior e as súas imaxes, da igrexa de San Xiao de Guimarei, na Estrada (Pontevedra)

Imagen de El Faro de Vigo

Ficha: Servizo de restauración do retablo maior e as súas imaxes, da igrexa de San Xiao de Guimarei, na Estrada (Pontevedra)

Base de licitación  54.571,00 con IVE

Tipo de Contrato Servicios

Clasificación CPV
45454100 Trabajos de restauración

Plazo de Presentación de Oferta

13/06/2019 19:00

Adjudicatario:

REHABITA, GESTIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIONES Y RESTAURACIÓN, S.L.

Entidad Adjudicadora

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo

Tipo de Administración: Comunidad Autónoma
Consulta de organismo: https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=412

Dirección Postal

Edificios Administrativos San Caetano, bq. 3, 2º
15781 –  Santiago de Compostela  –  A Coruña – Galicia – España

Contacto:
Teléfono 981544871