Rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Som Les Franqueses

Ficha:Rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès

Pressupost de licitació: 214.474,49 euros més IVA.
a)Valor estimat del contracte: 257.369,38 euros sense IVA

Tipo de Contrato Obras

Clasificación CPV
45454100-5 – Trabajos de restauración.
45212350-4

Enlace  a la Plataforma https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=54006580&lawType=

Plazo de Presentación de Oferta
Data límit de presentació: 7 d’octubre de 2019

Adjudicatario:

VESTA REHABILITACION, SL

Entidad Adjudicadora

Entitat adjudicadora
a)Organisme: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
b)Número d’identificació: 808630008.
c)Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de les Franqueses del Vallès
d)Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e)Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública.

Perfil. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=franqueses&idCap=8989665&ambit=&

Dirección Postal
CARRETERA DE RIBES, 2 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Contacto

Correu electrònic: secretaria@lesfranqueses.cat

Adreça web: http://www.lesfranqueses.cat

Resumen del expediente

  • Proyecto

  • Información de valoraciones

  • Informe sobre ofertas incursas en presunción de anormalidad

  • Adjudicación

Enlaces en prensa

2019.09.17 Som Les Franqueses. A concurs els treballs per rehabilitar la façana del pati nord de l’edifici de l’Ajuntament

2018.10.30. Les Franqueses. L’Ajuntament rehabilitarà la façana del pati nord de l’edifici modernista