Rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Som Les Franqueses

Ficha:Rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès

Pressupost de licitació: 214.474,49 euros més IVA.
a)Valor estimat del contracte: 257.369,38 euros sense IVA

Tipo de Contrato Obras

Clasificación CPV
45454100-5 – Trabajos de restauración.
45212350-4

Enlace  a la Plataforma https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=54006580&lawType=

Plazo de Presentación de Oferta
Data límit de presentació: 7 d’octubre de 2019

Adjudicatario:

VESTA REHABILITACION, SL

Entidad Adjudicadora

Entitat adjudicadora
a)Organisme: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
b)Número d’identificació: 808630008.
c)Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de les Franqueses del Vallès
d)Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e)Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública.

Perfil. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=franqueses&idCap=8989665&ambit=&

Dirección Postal
CARRETERA DE RIBES, 2 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Contacto

Correu electrònic: secretaria@lesfranqueses.cat

Adreça web: http://www.lesfranqueses.cat

Resumen del expediente

  • Proyecto

  • Información de valoraciones

  • Informe sobre ofertas incursas en presunción de anormalidad

  • Adjudicación

Enlaces en prensa

2019.09.17 Som Les Franqueses. A concurs els treballs per rehabilitar la façana del pati nord de l’edifici de l’Ajuntament

2018.10.30. Les Franqueses. L’Ajuntament rehabilitarà la façana del pati nord de l’edifici modernista

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.
ACEPTAR

Aviso de cookies